Betekenisontwikkeling - Centrum voor generativiteit, betekenisverlening, dialoog, eigenheid, verbinding, herwaardering van het persoonlijke, leven en werk, respect, wederkerigheid, bezinning, betekenis, betekenend perspectief, filosofie, systeemtheorie, systemisch werk, kwantumfysica, zingeving, bezinning, zelfbezinning, de tijd, synchroniciteit, praktische spiritualiteit, creativiteit, persoonlijk leiderschap, Generativiteit, generativisme

Betekenisontwikkeling

Het Centrum voor Generativiteit zet zich in voor het creëren van meer betekenis in ons leven. De verbinding tussen theorie en praktijk, beeld en werkelijkheid, geest en lichaam, die de basis legt voor onze zingeving, onze gezondheid, en het samenspel met onze omgeving. Door het open maken en het verruimen van onze betekenisverlening (onze 'referentie') kunnen we een wezenlijke invloed uitoefenen op de kwaliteit van ons bestaan. Op de wisselwerking van individualiteit en collectiviteit, die vorm geeft aan onze ontwikkeling.

De meeste mensen leven in een mechanistisch en betekenisloos wereldbeeld. Dat wereldbeeld wordt versterkt door de objectivering van onze cultuur, die ons dat wereldbeeld verkoopt als wetenschappelijk. Maar de nieuwe wetenschappen, met name de kwantumfysica en de chaostheorie, tonen ons juist een ander wereldbeeld: van een werkelijkheid, die is opgebouwd uit zelforganiserende systemen. En al die systemen hebben een attractor, een betekenende kern, en al die systemen hebben een constellatie, een betekenend veld, waarin ze tot ontwikkeling komen. Zowel deeltje en golf in de kwantumfysica, als onderwerp (subject) en gezegde in onze taal, ontwikkelen zich pas in wederkerige wisselwerking!

Bewustzijn, kleur 1 w

Ook onze persoonlijke betekenis ontwikkelt zich in de wisselwerking van individualiteit en collectiviteit - vanuit ons eigen systeem van referentie en ervaring, beeld en werkelijkheid (onze 'attractor'). Daardoor wordt onze referentie de sleutel-factor in ons functioneren. Op alle niveaus: van het cellulaire tot het mentale, van het emotionele tot het sociale.

Want wij ervaren de dingen in ons leven, door hoe we ze zien - en ‘begrijpen’ ze, door hoe we ze ordenen (verwerken). Om dat open te maken moeten we aandacht geven aan ons 'verhaal' - aan de hand van de betekenis: in gezondheid en ziekte, in zingeving en zinverlies, in samenspel en concurrentie. Op zoek naar het subject, in de wisselwerking met ons zelf en onze omgeving. Want pas als we weten waar het wérkelijk over gaat, kunnen we ons er gericht toe verhouden!

Het Centrum voor Generativiteit wil mensen en hun organisaties ondersteunen in die betekenisontwikkeling. Om hen op die manier in staat te stellen om zelf de regie te nemen over hun betekenisverlening: hun zingeving, hun gezondheid, en het groeizame samenspel met hun omgeving.