Contactpersonen - Centrum voor generativiteit, betekenisverlening, dialoog, eigenheid, verbinding, herwaardering van het persoonlijke, leven en werk, respect, wederkerigheid, bezinning, betekenis, betekenend perspectief, filosofie, systeemtheorie, systemisch werk, kwantumfysica, zingeving, bezinning, zelfbezinning, de tijd, synchroniciteit, praktische spiritualiteit, creativiteit, persoonlijk leiderschap, Generativiteit, generativisme

Contactpersonen

Het Centrum voor Generativiteit is opgezet als een centrum voor betekenisontwikkeling, om een alternatief te bieden voor het instrumentele denken van onze geformatteerde maatschappij. Door ons te ontwikkelen als ‘betekeniswerkers’ willen we ons inzetten voor een groter begrip van wederkerigheid in de omgang met onze gezondheid, onze zingeving, en het groeizame samenspel met onze omgeving in leven en werk - op basis van ieders persoonlijke kwaliteiten.

De generatieve systeemtheorie is ontwikkeld door Johan Wieberdink, vanuit o.a. zijn ervaringen als directeur van een non-profit organisatie, en dialoog begeleider, -opleider en algemeen coördinator bij het Centrum voor Zelfbezinning. Hij houdt zich bezig met veldverbinding en betekenisontwikkeling, als bron van zelfgenezing en -ontplooiing op individueel en collectief niveau. Hij heeft een eigen praktijk Respontis, voor referentie-ontwikkeling en generatieve begeleiding op het gebied van gezondheid, zingeving en wederkerige kwaliteitsontwikkeling in team en organisatie.

Johan Wieberdink

Johan Wieberdink
Orvelterbrink 82
7812 MT Emmen
tel. 0591-644751
mob. 06-40211138


Verbindingspersoon van het Centrum voor Generativiteit is Aag van der Zanden. Zij werkte o.a. als leidinggevende bij thuiszorg, en was eveneens dialoog begeleider en contactpersoon van het Centrum voor Zelfbezinning. In haar praktijk De Optimist geeft zij vorm aan het ontwikkelen van een generatieve leeromgeving voor persoonlijke verzelfstandiging.

Aag van der Zanden

Aag van der Zanden
De Dillen 6
7824 VV Emmen
tel. 0591-629922
mob. 06-40243040