George de Roo - Centrum voor generativiteit, betekenisverlening, dialoog, eigenheid, verbinding, herwaardering van het persoonlijke, leven en werk, respect, wederkerigheid, bezinning, betekenis, betekenend perspectief, filosofie, systeemtheorie, systemisch werk, kwantumfysica, zingeving, bezinning, zelfbezinning, de tijd, synchroniciteit, praktische spiritualiteit, creativiteit, persoonlijk leiderschap, Generativiteit, generativisme

Interview met George de Roo

directeur Rovecom ICT bv

Door Aag van der Zanden

 

Ik ken George de Roo al een tijd. Ik heb bij zijn bedrijf Rovecom mijn website laten maken, en omdat ik graag in wederkerigheid werk, gekeken of we wellicht iets voor elkaar konden betekenen. We hebben toen gepraat over de luistertraining, die ik organiseerde, in verband met het echt kunnen luisteren naar wat een klant wil, voor het maken van een goede website. Ook hebben we gekeken naar mijn mogelijkheden als onafhankelijk vertrouwenspersoon.  

We spreken af op 6 maart om 15.30 uur in zijn kantoor in Hoogeveen. Iets verlaat, hij had net MKB Nederland op bezoek om naar zijn nieuwe bedrijfsruimte te kijken. 'Een leuk initiatief' vindt hij, het nadat ik heb verteld wat ik met de interviews voor heb. Ik vertel dat ik op de site van Rovecom heb gekeken, maar niet echt kon ontdekken van waaruit hier nu gewerkt wordt.

"Voor mij is duurzaamheid belangrijk. Ik heb een christelijke achtergrond, en voor mij is het begrip 'rentmeesterschap' van betekenis in mijn leven - en dat geldt dus ook in mijn bedrijf. We hebben de aarde in bruikleen en dienen zorgvuldig om te gaan met de bronnen, die de aarde ons geeft".

"Als bedrijf zijn we begonnen voor de agrarische sector te werken, de branche waarin onze nuchterheid is geworteld. Ik geniet van verantwoord, duurzaam ondernemen en vind het heerlijk om werkgelegenheid te scheppen. Vraagstukken op te lossen vanuit problemen die in de praktijk spelen".

'Waarin komen deze waarden tot uitdrukking?'

"Vorig jaar hebben we een professionaliseringsslag gehad op HRM gebied. Ik ben toen samen met een extern iemand gaan kijken hoe we de teams samen konden stellen, zodat er een optimale samenwerking, een 'chemie' ontstaat".

"Bij Rovecom stellen we hoge eisen aan mensen op het gebied van samenwerking, wat dat geeft plezier in het werk en dat staat voorop".

"De combinatie inhoud en plezier zijn van wezenlijk belang, belangrijker dan geld verdienen. We hebben dan ook weleens afscheid genomen van werknemers die teveel op een eiland zaten en die ook na begeleiding niet de samenwerking zoals wij die bedoelen in hun systeem kregen. In dit proces is orde en toezicht nodig en soms begeleiding, dat vergt een bepaalde leiderschapskwaliteit".

"Ik hou ervan duurzaamheid praktisch te vertalen, zowel in het met mensen werken als bijv. in ons nieuwe gebouw".

"Ieder mens heeft een bepaalde drive. Wij proberen voor ondernemers hun drive te vertalen in een website die moet vertegenwoordigen wat ze te bieden hebben".

"Ik had net de MKB Nederland op bezoek. Ik had het gevoel dat ze wat teleurgesteld waren in ons nieuwe gebouw, misschien was het niet zo 'spetterend' als wat ze ervan verwacht hadden. Maar voor ons staat voorop dat het praktisch is".

"Wat mij inspireerde in de gerichtheid op duurzaamheid en rentmeesterschap was het integrale ervan: het zowel in de omgang met grondstoffen als met mensen, gericht zijn op het praktisch en onopgesmukt inzetten ervan op de juiste plek".