Metaforische Kring Emmen - Centrum voor generativiteit, betekenisverlening, dialoog, eigenheid, verbinding, herwaardering van het persoonlijke, leven en werk, respect, wederkerigheid, bezinning, betekenis, betekenend perspectief, filosofie, systeemtheorie, systemisch werk, kwantumfysica, zingeving, bezinning, zelfbezinning, de tijd, synchroniciteit, praktische spiritualiteit, creativiteit, persoonlijk leiderschap, Generativiteit, generativisme

Iedere eerste dinsdag van de maand organiseren we in Emmen een

Metaforische kring


In wederkerige resonantie met elkaar

ontwikkelen we onze persoonlijke metafoor,

als de verbinding met onze essentie.


Veel van de actie en interactie in ons leven ontstaat vanuit gewoonte. Maar soms is het nodig, die gewoontes even opzij te schuiven, om ons te bezinnen op 'betekenis'. Want in de ontwikkeling van onze gewoontes dreigt die betekenis soms onder te sneeuwen, of zoek te raken. En dat gaat ten koste van het contact met onze essentie.

'Betekenis' is voor iedereen iets anders. Maar wat we er ook onder verstaan, ze ontstaat altijd en uitsluitend in de wisselwerking van eigenheid en verbinding. In welke vorm en op welk niveau we die dan ook beleven. In onze kring werken we vanuit het principe, dat niemand de wijsheid in pacht heeft, maar ieder van ons een aspect ervan in eigendom. Door die 'aspecten' te verbinden in een 'metaforische dialoog', ontstaat er een betekenend perspectief op wat we in ons leven zien gebeuren, en hoe we daarmee om kunnen gaan.


De metaforische kring wordt geleid door Johan Wieberdink.

Hij was jarenlang coördinator en opleider voor het Centrum voor Zelfbezinning, en ontwikkelde het metaforisch perspectief als verbinding tot onze essentie op persoonlijk, beleidsmatig, sociaal en spiritueel niveau. Hij heeft in Emmen een metaforische praktijk, Respontis, voor gezondheid en zingeving. (0591-644751)


Plaats: Villa Respontis, Orvelterbrink 82, 7812 MT Emmen, tel. 0591-644751

Tijd: 20.00 - + 22.15 uur (koffie of thee vooraf vanaf 19.30) graag tijdig aanwezig, zodat we inderdaad op tijd kunnen beginnen)

Entree: 5 euro

Informatie en reservering: Aag van der Zanden tel. 0591-629922(graag uiterlijk twee dagen van tevoren)