Achtergronden - Centrum voor generativiteit, betekenisverlening, dialoog, eigenheid, verbinding, herwaardering van het persoonlijke, leven en werk, respect, wederkerigheid, bezinning, betekenis, betekenend perspectief, filosofie, systeemtheorie, systemisch werk, kwantumfysica, zingeving, bezinning, zelfbezinning, de tijd, synchroniciteit, praktische spiritualiteit, creativiteit, persoonlijk leiderschap, Generativiteit, generativisme

Achtergronden

De behoefte aan vernieuwing van ons wereldbeeld wordt ingegeven door het toenemend onvermogen van het klassiek causale denken van de rationaliteit om sturing te geven aan een evenwichtige menselijke ontwikkeling. Zowel de milieu-crisis als de economische crisis, de culturele integratiecrisis en de toenemende vervreemding betonen het onvermogen van een samenleving die alleen in kwantitatieve termen denkt om in haar ontwikkeling iets van kwaliteit te handhaven.

Hoewel het klassieke mechanische denken in de vorige eeuw al is achterhaald door de kwantumfysica, is het ons nooit gelukt de complementariteit van golf en deeltje ook in ons wereldbeeld op te nemen. Hoezeer we ook dagelijks worden geconfronteerd met de invloed van de kwantumfysica op ons leven, met name via de elektronica, toch lijkt ons denken opgesloten in oude patronen van actie / reactie; in plaats van wisselwerking en constructieve interferentie.

Wie tot een ander begrip van de werkelijkheid wil komen, zal anders moeten leren denken! Die zal de golf
/deeltje inter- actie ook in zichzelf moeten leren herkennen. De wiskundige Roger Penrose heeft aannemelijk gemaakt, dat ook ons denken een kwantumfysische basis heeft. Wanneer we daar van binnenuit naar kijken moeten we dat ook kunnen zien: in de wisselwerking van verstand en natuur, van het systemische en het persoonlijke in ons dagelijks handelen.
Om daarmee om te kunnen gaan, zullen we andere manieren van werken moeten ontwikkelen. Manieren die rekening houden met de betekenende interactie van onze menselijke wisselwerkingen, en dat een plaats geven in ons handelen. De bijgaande artikelen zijn pogingen om dat vanuit ons denken gestalte te geven. En de betekenisgevende benadering van 'generativiteit' is een manier om daar ook in onze menselijk wisselwerking mee om te gaan.

Het drievoudig bewustzijn/ Johan Wieberdink, oktober 2011
'Volgens de generativiteitstheorie leven wij mensen vanuit een drievoudig bewustzijn:                                                    - een systemisch bewustzijn, dat ons verbindt met ons zelf door de gewenning van ervaring en referentie;                      - een persoonlijk bewustzijn, dat ons verbindt met onze omgeving, door de kwaliteit van onze interactie; en                   - een metaforisch bewustzijn, waarmee wij deze beide verbinden in de interferentie van onze 'betekenis'.

Generatieve systeemtheorie / Johan Wieberdink, februari 2012                                                                           'Waar de systeemtheorie ons voorzag van het begrip zelforganiserende systemen, voorziet de generativiteitstheorie ons van het begrip betekenis, om daar een ‘invoelbare’ inhoud aan te geven. Dat ‘gevoel’ ontlenen wij aan het metaforische (overdrachtelijke) karakter van de interactie van individualiteit en collectiviteit in onze persoonlijke betekenisverlening.