Onze activiteiten - Centrum voor generativiteit, betekenisverlening, dialoog, eigenheid, verbinding, herwaardering van het persoonlijke, leven en werk, respect, wederkerigheid, bezinning, betekenis, betekenend perspectief, filosofie, systeemtheorie, systemisch werk, kwantumfysica, zingeving, bezinning, zelfbezinning, de tijd, synchroniciteit, praktische spiritualiteit, creativiteit, persoonlijk leiderschap, Generativiteit, generativisme

Onze activiteiten

In deze tijd van objectivering, programma’s en protocollen willen wij een bijdrage leveren aan een meer persoonlijke en betekenisvolle benadering van leven en werk. Daarbij richten wij ons op de kwalitatieve interactie van mens en context, en de realisatie van een gezonde wederkerigheid daarin. Zowel in organisaties, als in ons persoonlijke leven.

Daarvoor moeten we terug naar een persoonlijke verbinding met ons leven, en met ons ‘veld’. Een verbinding, op basis van onze specifieke kwaliteiten in de wisselwerking met onze omgeving. Want die ‘individuele kwalitatieve specialisatie’ (IKS) in de generatieve wisselwerking met onze omgeving, vormt de X-factor in onze persoonlijke effectiviteit.

Het Centrum voor Generativiteit biedt workshops en trainingen op het gebied van betekenisontwikkeling voor individu en organisatie. Ons uitgangspunt daarbij is de spiegelwerking van de verbinding naar binnen toe en die naar buiten toe. Deze workshops en trainingen worden gegeven op aanvraag, en in verbinding met de specifieke context.

Daarnaast bieden wij individuele begeleiding voor betekenisgeving en metaforische ontwikkeling, gericht op het herstel van gezondheid, zingeving en het groeizame samenspel met onze omgeving. Niet als een mysterieuze ‘healing’, maar als het creëren van een ‘betekenend veld’, waarin genezing ‘van-zelf’ haar plaats kan vinden, al dan niet in combinatie met allerlei andere vormen van ondersteuning van dit proces, zowel regulier als alternatief.

Maar wellicht het belangrijkste is dat wij in ons eigen leven invulling proberen te geven aan deze betekenisontwikkeling vanuit onze eigen intrinsieke kwaliteiten. En daarin graag een klankbord bieden aan mensen, die zich hierin herkennen. Daarom organiseren wij onze metaforische kring als werkplaats voor kwalitatieve interactie, en het scheppen van een ‘gunnend veld’. Belangstellenden daarvoor, ook voor het ontwikkelen van een eigen kring: neem gerust contact met ons op. Want graag ondersteunen wij ook anderen in het ontwikkelen van hun eigen gunnende ruimte.